Kõikidele reisihuvilistele
Call Us Free: 1-800-123-4567

Küttesüsteeme ja võimalusi on erinevaid

Küttesüsteemi olemasolu on hädavajalik selleks, et hoida meie kodud ning äriruumid sojana aasta külmematel kuudel. On ruume, mis vajavad aastaringret kütmist, et säilitada mugav elukeskkond ning hea siseklima.

Sundkütte süsteemid: See on tõenäoliselt kõige levinum kütteüsteem, mida kasutatakse elumajades ning ärihoonetes. See süsteem kütab õhku ahju abil ning jaotab selle ruumidesse laiali kasutades ventilatsioonitorude süsteemi. See süsteem on tuntud, kui keskküte, sest see tuleb ühest kesksest küttepaiast, kus kütmise protsessi tähelepanelikult kontrolli all hoitakse. Keskkütet on võimalik kasutada ka jahedama ilma puhul konditsioneerimise eesmärgil. Sellist keskküttesüsteemi saab toimima panna nii elektri, gaasi, õli kui ka propaani baasil.

Kuigi sundkütte süsteemid on liialt keerukad, et neid vanematesse majapidamistesse paigaldada, siis uuemad elamud kasutavad neid väga edukalt. selline süsteem suudab kiirelt ja kergelt teha ruumi mõnusaks ja hubaseks ning selle temperatuuri on väga lihtne kontrollida. On inimesi, kes kurdavad antud küttesüsteemi mürataseme üle, mis tekib küttekehade töötamisest, kuid teised loevad seda kodu loomulikuks hääleks ning on õppinud seda hindama ja aktsepteerima sellisena nagu see on. Negatiivse külje pealt või öelda, et sundkütte süsteemi torude süsteemid võivad olla pikemas perspektiivis küllalt kallid ülal pidada.

Kiirguskütte süsteemid: Need on vana kooli küttesüsteemid, mis kasutavad torusid, mis on paigaldatud üle kogu maja. Neid torusid mööda jookseb soe vesi ning see toimib ruumi soojendajana. Selle süsteemiga on päris palju tõsiseid probleeme, sest seda ei saa kasutada õhu jahutamiseks ning see töötab üsna aeglaselt. Sama moodi on selle parandamine üsna kulukas ning aega nõudev, kui peaks juhutma, et süsteemis midagi üles ütleb.

Aurul põhinevad küttesüsteemid: Sellise süsteemi abil köetakse ruume eraldiseisvate küttekehade abil nagu radiaatorid. Palju inimesed hindavad just seda küttesüsteemi, sest auruküttega on võimalik kasutada elektrit, gaasi või õli, mis jätab majaomanikule küllalt suure valikuvabaduse. Sellit küttesüsteemi kasutatakse väga edukalt, kui majapidamine või äriettevõte soovib kulusid kokku hoida. Ei tohi unustada, et selle süsteemiga võib olla raskusi, sest see võtab enda alla üsna palju ruumi ning seda peab erilise hoolega kooldama, et ei tekiks tuleohtu. Inimesed, kes peavad oluliseks ruumi esteetilist välimust, ei vali reeglina sellist küttespsteemi, sest need küttekehad võtavad enda alla üsna palju ruumi. Aurusüsteemiga radiaatorid sobivad kõige paremini kohtadesse, kus on palju ruumi ja vähe mööblit, tekstiili või muud kergestisüttivat materjali.

Geotermilised kütteüsteemid: Kaasaegne tehnoloogia areng on meieni toonud geotermislise kütte võimalused. Seda on küll väga kulukas paigaldada, kuid pikas perspektiivis on see väga tõhus ning paljuse sõnul ka üsna soodne. Geotermilised küttesüsteemid kasutavad ära maapinna seest tulevat energiat ning seda saab kasutada nii kütmiseks kui ka jahutamiseks.

avatud ruumi küttesüsteemid: Need küttelahendused võimaldavad säästa raha, gaasi ning elektriarvete pealt, sest need kütavad vaid soovitud väikest osa ruumist. Selliseid küttekehasid on saadaval mimes esinevas suuruses ning hinnaklassis. Nende probleem on aga selles, et need kujutavad endast tõsist tuleohtu, kui ei olda eriliselt ettevaatlikud nendega ümberkäimisel. Neid küttekehasid ei tohi mitte kunagi jätta järelevalveta ning neid peaks eemal hoidma ka laste käeulatuses ning koduloomadest. Need küttesüsteemid ei ole mõeldud ka suurte kontoripindade kütmiseks või terve elamu küttesüsteemiks. Kui aga elatakse üksi väikeses korteris, siis võib see aga olla ideaalne küttelahendus teie jaoks.