Kõikidele reisihuvilistele
Call Us Free: 1-800-123-4567

Maaküte – keskkonnasäästlik ning tasuv lahendus

Maasoojuspump sobib nii küttesüsteemi renoveerimiseks kui ka uusehitistele paigaldamiseks. Vajaliku energiakoguse ammutamiseks on vajalik piisavalt suure vaba krundipinna olemasolu. Üldiste reeglite järge peaks ühe ruutmeetri köetava pinna kohta paigaldama 3 maakollektorit ning ühe ruutmeetri köetava elamupinna kohta on vaja vähemalt 3,6 ruutmeetrit vaba krundipinda. Need on minimaalsed näitajad, mis peaks kindlasti olema täidetud selleks, et üldse oleks võimalik paigaldada hästitoimivat maakütte süsteemi.

Umbes kolme meetri sügavusem maapinna sees on temperatuur aastaringselt üsna muutumatu ning ei sõltu väljas valitsevast ilmast ega muudest mõjutajatest. See omadus pakub maaküttesüsteemine suuremat efektiivsust ning võimaldab süsteemil soojeneda ning maha jahtuda kiiremini, sest ei ole vaja kohaneda ümbritsevate temperatuurdega.

Maaküttesüsteemid on laialt soovitatud erinevate keskkonnahoiu ühingute poolt ning energia sääsrmisele keskenduvate ametkondade poolt. Maakütet soovitatakse seetõttu, et see on kõige tõhusam ning energiat kokkuhoidvam, loodussõbralikum ning säästlikum ruumi kütmise ja jahutamise süsteem, mida on hetkel võimalik turult soetada. Geotermilised süsteemid on eelistatud väga mitmetel põhjustel. Olgugi et need süsteemid on esialgu üska kulukate paigalduskuludega, tasuvad nad lõpuks ennast ära ning nende abil toodetud energia läheb maksma vähem, kui teiste traditisooniliste keskkõttesüsteemide puhul. Maaküttepumbad suudavad pidevalt kokku hoida umbes 30-70% energiast ning teenivad enda maksumuse reeglina tagasi esimese 4-8 aastaga.

Maaküttesüsteemid on väga vaiksed ning vähendavad CO2 emissiooni umbes 750 puu võrra. Need süsteemid ei tooda heitgaase, seega ei eralda nad õhku üldse CO2. Lisaks sellele on maaküttepumbad ka väga vaiksed. Sarnaselt õhksoojuspumpadel põhinevatele keskkõttesüsteemidele, kasutab see süsteem torude süsteeme, et soojendada ja jahutada süsteeme. Kuna maakütte süsteem ühendub sama torusüsteemiga, siis see tagab ühtlase temperatuuri aastaringselt ning lisaks ka tasakaalus oleva niiskustaseme.

Mis puutub statistikasse, siis maakütte pumbad on võimelised töötama umbes 400 korda efektiivsemalt kui parimad turul saadaolevad õhsoojuspumbad ning 200 korda tõhusamalt, kui enamik gaasikatlaid. Need seadmed suudavad töötada 1kWh energiaga ning toota sellest 12 000 BTU jahutust ning soojustust. Võrdluseks võib tuua, et teised süsteemid vajavad sama koguse soojuse tootmiseks 2,2kWh energiat.

Reegline ai kesta tavalised õhksoojuspumbad üle kaheksa aasta (kui sedagi), siis maaküttepumba küttesüsteemid peavad vastu isegi kuni 50 aastat. Nad ei ole mitte ainult vastupidavad, vaid nõuavad ka väga vähe hooldust ning enamasti ei pea nendega üldse tegelema. Torude süsteemile, mis asub maa all, antakse reeglina 25 kuni 50 aastat garantiid, kuid teadlased arvavad, et need peaks tegelikult vastu pidama isegi kuni 100 aastat.

Kuna katlasüsteem on paigaldatud sisetingimustesse ning torude süsteem kaevatud maa alla, siis ei ole maja välisilmele mingisuguseid kahjustusi vaja teha süsteemi paigaldamise näol. Ei mingeid seadmeid maja välisseintele. Samuti ei ole seda võimalik seetõttu ka ära varastada.

Maakollektori paigaldamiseks on nõutav piisavalt suur maatükk, kus talvel peal ei trambita ega lükata lund. Lumi kaitseb maakollektorit liigse külmumise eest. Maakollektori torustikku ei ole soovitav paigaldada kõva kattega teede, platside ja terrasside alla. Kui teie krunt vastab antud tingimustele, siis soovitame kindlasti kaaluda maakütet enda eluruumide soojendamiseks ja jahutamiseks.